آخرین خبر/ در پاکستان طبق قانون به موتورسوارانی که کلاه ایمنی ندارند نباید بنزین فروخت. این هم راه حل مردم پاکستان برای دور زدن قانون!!!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید