آخرین خبر/ هر دوی این نوزادها سیاهپوست هستند اما یکی از آنها زال است!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید