آخرین خبر/ این پرنده ها بعد از گرفتن طعمه آنها را به تیغهای درختان آویزان کرده و شروع به سلاخی کردن میکنند که بتوانند به راحتی طعمه را تکه تکه کند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید