سمت خدا/ شنیدن اذان انسان را از اهل آسمان قرار میدهد . پیامبر اکرم (ص) میفرماید : همانا اهل آسمان از اهل زمین چیزى نمیشنوند مگر اذان .
شنیدنِ اذان اخلاق را نیکو میکند . امام على (ع) میفرماید : کسى که اخلاقش بد است در گوش او اذان بگویید .
شنیدن اذان انسان را سعادتمند میکند . پیامبر اکرم (ص) میفرماید : کسى که صداى اذان را بشنود و به آن روى آورد ، نزد خداوند از سعادتمندان است .
شنیدن اذان سبب دورى شیطان میشود . رسول اکرم (ص) میفرماید : شیطان وقتى نداى اذان را میشنود فرار میکند .
امام باقر (ع) فرمود : رسول خدا (ص) هنگامی که اذان موذّن را میشنید ، آنچه را موذّن میگفت تکرار میکرد

میزان‌ الحکمه‌ ج۱،ص۸۲،وج۱ص۸۴


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید