آخرین خبر/ اینقدر این صحنه زیباست که شکارچی دلش نمی‌آید گنجشک را شکار کند.
با این فیلم می‌شود درس زندگی آموخت. گاهی بین شروع و پایان زندگی فقط یک لحظه فاصله است، همدیگر را بدون هیچ توقعی دوست داشته باشیم کاری که خدا با بنده اش می‌کند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید