آخرین خبر/ وجه ها پنگوئن ها برای رسیدن به دریا با خطرات فراوانی مواجه هستند آنها سعی میکنند فرار کنند اما دویدن نقطه قوت آنها نیست یک لغزش چیزی است که یک مرغ دریائی میخواهد تا جوجه پنگوئن را از گردن بگیرد آنها یک دیواره دفاعی و متحد تشکیل میدهند و در زمین خود ایستادگی میکنند برخلاف ظاهرشان آنها به طول یک متر هم میرسند تقریبا هم اندازه مرغ دریائی غول پیکر بزرگترین جوجه در جلوی آنها از سایرن دفاع میکند دفاع آنها زمان را تلف میکند سپس یک آدلی (سریع ترین پنگوئن ) از ناکجاآباد سر میرسد او با شجاعت خود را به میان مرغ دریائی و جوجه ها می اندازد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید