خراسان/ 26 ثروتمند جهان به اندازه بیش از سه میلیارد نفر روی کره زمین پول دارند. محققان سازمان خیریه انگلیسی اکسفام، این ارزیابی را انجام داده اند و گفته اند این نابرابری در حالی است که سه میلیارد و 800 میلیون نفر در دنیا، در فقر زندگی می کنند. همچنین در این گزارش آمده است که ثروت دو هزار و 153 میلیاردر در جهان، از ثروت 4.6 میلیارد نفر که برابر با 60 درصد از جمعیت جهان است، بیشتر است. طبق مطالعات این سازمان خیریه، تعداد میلیاردرها طی یک دهه گذشته، دو برابر شده و در طول سال گذشته، درآمد آن ها 900.000.000.000 دلار افزایش یافته است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید