آخرین خبر/ این مرد یک مجرم سابقه دار و یک قاچاقچی مواد مخدر است که برای فرار از دست پلیس به درون جنگل پناه برد اما 13 رود در جنگل گیر افتاد. او در این مدت تنها توانسته بود 6 عدد آلو پیدا کند و خودش را در این 13 روز زنده نگه دارد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید