شهر حدیث/ امام صادق علیه‏ السلام :
دو خصلت است که در هرکه نباشد ، از او دورى کن ، دورى کن ، دورى کن ! عرض شد : آن دو چیست ؟ فرمود : نمازِ به وقت و مواظبت کردن بر آن و همدردى (دستگیرى از برادران) .

الخصال : 47 / 50 منتخب میزان الحکمة : 594


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید