خراسان/ سروش در یک شرکت خصوصی شاغل است. اگر سروش با سرعت ۲۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند، ۲۰ دقیقه دیر به محل کار خود می‌رسد و اگر با سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند، ۱۵ دقیقه زود می‌رسد. اگر سروش با سرعت ۲۵ کیلومتر بر ساعت حرکت کند، چه زمانی به محل کار خود خواهد رسید؟

پاسخ در تصویر دوم است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید