آخرین خبر/ خدا بهش رحم کرد، ستون اونجا بود!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید