اسپوتنیک/ در رستوران - زندان، گارسن‌ها در یونیفورم نارنجی از زندانیان پذیرایی می‌کنند.در شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از رستوران جدید زندانی عربستان منتشر شده است. در این زندان، گارسن‌ها در یونیفورم نارنجی از زندانیان پذیرایی می‌کنند.
این رستوران در جده قرار دارد. ویژگی آن در سبک جدید کار آن است. در این رستوران زندان کوچکی وجود دارد که بازدیدکنندگان می توانند در آنجا عکس بگیرند.
​در این رستوران غذا و نوشابه در سلول‌های کوچک سرو می‌شود. میزها نیز بر طبق سبک زندان انجام شده است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید