تبیان/ خاطرات ملوکانه اشرف قسمت هشتم : طلای سیاهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید