باشگاه خبرنگاران/ سازندگان یک ربات کوچک، برای ساخت از نحوه حرکت و بال زدن مرغ مگس‌خوار الهام گرفته‌اند. برای این ربات، دو بال مانند مرغ مگس‌خوار طراحی شده است که به کمک آن می‌تواند هم در یک جای ثابت بال بزند، هم حرکت کند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید