آخرین خبر/ دوربین مخفی: برداشتن خرید مشتریان از داخل سبدهایشان در فروشگاه!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید