آخرین خبر/ راه حل پیشگیری از کرونا در آسانسور این ویدئو که وایرال شده دختر چینی را نشان میدهد که برای جلوگیری از ابتلا به کرونا دکمه های آسانسور را با پا فشار میدهد
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید