آخرین خبر/ یک گوشی قاپ گوشی این مرد تایلندی رو می قاپه و این مرد برای پس گرفتن گوشیش خودش رو از موتور آویزون میشه و مسافت زیاد رو روی زمین کشیده میشه!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید