آخرین خبر/ برعکس شدن ناگهانی جهت حرکت پله برقی در ساعت پیک رفت و آمد در ایستگاه مترو در هند که منجر به مجروح شدن یک نفر شد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید