آخرین خبر/ (سارها کنترا) یا پرنده رنگارنگ مرغ مینا یک گونه از سار یافت شده در شبه قاره هند و آسیای جنوب شرقی است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید