آخرین خبر/ در یک مزرعه پرورش کروکودیل واسشون یک تیکه گوشت پرتاب میکنند کروکودیل ها به سمت گوشت رفته ولی یکی از آنها ترجیح داد ...


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید