آخرین خبر/ ماهی لانگ فیش؛ این ماهی می تواند ماه ها و حتی سال ها را در خشکی زندگی کند. آنها در درون گل و لای خود را پنهان می کند و با بلعیدن گل و لای و دفع آن از طریق آبشش ها به اعماق زمین می روند...ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید