همشهری/ پس از انتشار عکس‌هایی از مردی که شرکت آرامکو او را مجبور کرده بود به‌صورت استند جعبه‌ای را به‌خود وصل و با آن محلول ضدعفونی‌کننده دست توزیع کند، فشار افکار عمومی باعث شد این شرکت از این کار خود ابراز پشیمانی کند. به گزارش آدیتی‌سنترال، شرکت نفتی آرامکو رسما از این کارمند خود عذرخواهی کرد. خارجی بودن این کارمند نیز شائبه‌هایی را در مورد وجود نژادپرستی در مدیریت این شرکت دامن زده است.
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید