آخرین خبر/ توبه‌های زشت!
مراقب باشید اینجوری توبه نکنید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید