آخرین خبر/ گناهاتو نمیتونی گردن شیطون بندازی.

حاج آقا دانشمند.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید