آخرین خبر/ باد شدید در قزاقستان سقف خانه ها را از جا کند.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید