شهر حدیث/ امام على علیه ‏السلام :
هیچ کار خوبى را که بر انجام آن تـوانـایـى ، ناچیز مشمار و به خاطر خـوبى بزرگتر ، آن را ترک مکن ؛ زیرا خوبى و کمک اندک در صورتى که به آن نیاز باشد سودمندتر از آن خوبى و کمک بسیارى است که در حال بى ‏نیازى به کسى شود . براى هر روز کارى کن که به سبب آن به راه راست در آیى .

الجعفریّات : 233 منتخب میزان الحکمة : 374

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید