حوزه/ یکی از علما را پرسیدند که یکی با ماه رویی است در خلوت نشسته و درها بسته و نفس، طالب و شهوت، غالب. هیچ باشد که به قوت پرهیزکاری از او به سلامت بماند؟ گفت: «اگر از مه رویان به سلامت بماند، از بدگویان نمایند».

پیام متن:
شاید پس کار خویشتن بنشستن لیکن نتواند زبان مردم بستن
سعدی

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید