شیرین طنز/ این انیمیشن با عنوان کلی «هفت خوان کرونایی» ، روایتی طنزگونه از نحوه مواجهه رستم پهلوان افسانه‌ای شاهنامه با ویروس کرونا است که نخستین خوان آن «رستم و زکریا علیه کرونا» نام دارد. در این انیمیشن، رستم به کمک زکریای رازی، کاشف الکل به نبرد با ویروس کرونا می‌رود.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید