آخرین خبر/ این قسمت: سهراب در گلستانه چه بوی وایتکسی می‌آمد ...
شما اگه جای سهراب بودید چه شعری برای این روزها می‌گفتید؟
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید