شهر حدیث/ پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم :
کسى که اطعام مى‏ کند ، رزق و روزى براى او سریعتر از سرعت فرورفتن کارد در کوهان شتر ، مى‏رسد .

المحاسن : 2 / 147 / 1388 منتخب میزان الحکمة : 340

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید