آخرین خبر/مار آناکوندا گرفتار آرواره های جگوار؛ قطعا با این موقعیت آناکوندا نمیتواند برای جگوار خطرناک باشد. ماری که با چنبره زدن بر دور قفسه سینه موجب شکستن و خفه شدن میشود...

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید