آخرین خبر/ فرازی از مناجات شعبانیه توسط حاج مهدى سماواتى
خدایا بر نفسم در فرمانبرى از آن گناه بار کردم، پس واى بر او اگر او را نیامرزى، خدایا نیکی ات بر من در روزهاى زندگی ‏ام پیوسته بود، پس نیکى خویش را در هنگام مرگم از من قطع مکن. خدایا چگونه از حسن توجهت پس از مرگم‏ ناامید شوم؟، درحالی که در طول زندگی ‏ام مرا جز به نیکى سرپرستى نکردى.
خدایا کارم را چنان‏که سزاوار آنى بر عهده گیر، خدایا به سوى من با فضلت بازگرد، به سوى گناهکارى که جهلش سراپایش را پوشانده، خدایا گناهانى را در دنیا بر من پوشاندى، که بر پوشاندن آن در آخرت محتاج ‏ترم، گناهم را در دنیا براى هیچ یک از بندگان شایسته‏ ات آشکار نکردى، پس مرا در قیامت در برابر دیدگان مردم رسوا مکن، خدایا جود تو آرزویم را گسترده ساخت، و عفو تو از عمل من برترى گرفت.
بار خدایا، روزى که در آن میان بندگانت حکم می ‏کنى، مرا به دیدارت خوشحال کن. خدایا عذرخواهى من از پیشگاهت عذرخواهى کسى است که از پذیرفتن عذرش بی نیاز نگشته، پس عذرم‏ را بپذیر اى کریم‏ترین کسی که بدکاران از او پوزش خواستند.
خدایا، حاجتم را برمگردان، و طمعم را قرین نومیدى مساز، و امید و آرزویم را از خود مبر.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید