آخرین خبر/ در محضر استاد فاطمی نیا:«شما به جای خدا باشید این آدمو عاقبت بخیر میکنید یا نه؟! دین بزرگه عزیز من »

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید