آخرین خبر/ وقتی یهو وسط جمع سرفه میکنی
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید