آخرین خبر/ دست به یکی کرده بودن یکاری کنن طرف تصادف کنه#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید