آخرین خبر/ آیا سکوت علما نشانه ناتوانی دین در مقابله با ویروسی ناچیز است؟


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید