آخرین خبر/ سلطان مردم آزاری!


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید