آخرین خبر/ گردش دسته جمعی هزار اردک!


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید