آخرین خبر/ به نظر من نابغه قرن ایشونه شما رو نمیدونم!


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید