آخرین خبر/ ویدئو ناراحت کننده رد شدن خودرو از روی جوجه اردک ها در وسط خیابان های روسیه

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید