آخرین خبر/ حمله گله سگ ها به کودک؛ بیشتر مراقب بچه ها باشید!