آخرین خبر/ صدها متر زیر یخ‌های جنوبگان موجودی زندگی می‌کند به نام ستاره‌ی پر دار دریایی!
برخلاف ظاهرش، گیاه نیست بلکه یک حیوان است. او شنا کنان برگ‌های سرخس مانندش را در زیر آب تکان می‌دهد و ذرات کوچک غذا را جذب می‌ کند.