آخرین خبر/ شکار پی در پی آلباتروس ها توسط کوسه ببر