آخرین خبر/ تلاش یک کلاغ برای رد کردن خارپشت از جاده