آخرین خبر/ لحظه نجات فردی که از سقوط هواپیمای پاکستانی جان سالم به در برد