آخرین خبر/ هنرنمایی از طلوع تا غروب؛ اثری از میکامولر