بیتوته/ اگر راه درست را انتخاب کردی حتی اگر شکست خوردی به راهت ادامه بده و سعی کن آینده خودت را بسازی.