آخرین خبر/ دستگاه تهویه هوا لانه مار کبرای 3 متری در تایلند