آخرین خبر/ حادثه ای تلخ برای مرد روسی در طوفان - وزش شدید باد در شهر یکاترینبرگ روسیه