باشگاه خبرنگاران/ جیمز فنلی ۵۲ ساله یکی از علاقه‌مندان به پرواز جنگنده‌ها موفق به شکار لحظه‌ای از فرار تعدادی گوزن که وارد منطقه نیروی هوایی انگلیس شده بودند، شد. هنگامی‌ که دو جنگنده در باند فرودگاه ایستگاه هوایی انگلیس قصد برخاستن را داشتند، تعدادی گوزن از مقابل جنگنده‌ها گذشتند و از مسیر خطرناکی که ممکن بود زیر چرخ جنگنده‌ها له شوند عبور کردند.
جیمز فنلی که با دوربین خود شاهد این لحظه بود، گفت: هنگام عبور گوزن‌ها به چشمان خودم اعتماد نکردم. آن‌ها به طرز عجیبی از مقابل جنگنده گذشتند.
او اظهار داشت که افسران امنیتی بعد از فهمیدن حضور این تیزپایان در پایگاه، توانستند آن‌ها را به خارج از حصار پایگاه هدایت کردند.